Feng shui je rozsáhlá část čínského taoistického systému a i ona má mnohé odnože a směry. Dříve to byl  – a i nadále je – jeden z osmi pilířů čínské tradiční medicíny, ladilo se tím vnitřní bytí člověka, kdy barvy ovlivňovaly prostor a tím i vnitřní stav osoby. A nejen barvy, to je potřeba si říci, ladění prostoru je též o prostorovém uspořádání nábytku, o použitých materiálech atd, je to prostě daleko více, než jen design. A též použití není plně jednoduché. Jsou dva základní pohledy ve feng shui, škola tvaru a škola kompasu. Oba vychází z jiných premis a tím se moc spolu kombinovat, i když i zde se názory vyvíjí. Ve Feng shui platí má svoji váhu jak systém, tak i intuice a zdravý „selský“ rozum. Feng shui je totiž práce s energií a ta je vrozená každému z nás, každý z nás ji někde v sobě cítí, jen ji neumí plně uchopit a pochopit. Této energii se říká Qi a o její plynulé proudění se snažíme. Pojmy jin a jang, klid a pohyb, jsou myslím již v celku známé, je to jako den a noc, zdánlivě protipólné působení dvou typů energií se ladí ve vyváženou jednotu.

Pro děti je Feng shui velmi důležité (ač nejdůležitější je láska rodičů). Jsou velmi citlivé na energetické toky a často neumí říci, co se děje a proč, jen jsou někdy velmi energické, jinde apatické, smutné či zlostné. Slova jako makrokosmos a mikrokosmos bychom mohli pojmout jako jedno zavedené rčení: „Jak nahoře, tak dole.“ Nebo jak uvnitř, tak venku a obráceně. Vzájemné působení těchto dvou energetických toků dále vytváří své odnože v tisíci proměnách a vylaďuje dítě skoro jako ladič piano. Požité materiály (dřevo, kámen, kov) mají své charakteristiky a jejich umístěním v pokoji umisťujeme s tím i jejich nosný typ energie a stejně jako barvy, které jsou buď teplé anebo chladné, podněcující či tlumící, i oni mají tyto atributy. Rozmístění nábytku a dekorací, okna, dveře, vše má svoji váhu, a díky ucelenému pohledu na prostor a dítě, které v něm bude pobývat, můžeme být dítěti nápomocni v konstruktivním uchopení jeho orientace v tomto světě a hlavně v sobě samém. Tedy nejde nám o design interiéru v pouze v jeho architektonickém pojetí, ale daleko více o design působení jing a jang, o náš vnitřní design, jež by měl být nedílnou součástí architektury jako celku.

Při projektování dětského pokoje je zapotřebí osobní kontakt s klientem, s dítětem, pro které je pokoj tvořen a též pokoj samotný, kde je situován, v domě či bytě, čím je obklopen, je ve městě či na samotě, to vše hraje svoji roli. Návrh interiéru pokoje ale může být i v základní schématické tézi, kde se do půdorysu pokoje nakreslí situačně potřebný nábytek a jeho rozmístění a vše se popíše, použité materiály, barvy, stěny, světla, podlaha. Toto řešení je pro ty, kteří potřebují jen částečné úpravy nebo tento způsob vnímají jako „začátek“ pro další spolupráci. Výstup je ve 2D, maximálně dva půdorys. V této variantě, nazveme ji základní. Další možností je rozšířenější návrh, který obsahuje 3D zobrazení pokoje, kde je vidět umístění a tvary jednotlivých částí interiéru, jejich materiál, barvy a spolupůsobení v prostoru. Nerozšířenější a z pohledu komplexnosti nejlogičtější je návrh, který přesně umisťuje již vybraný typ nábytku, tapety, podlahy, koberce a který je ve vizualizaci vnímán tak, jak pak reálně bude v pokoji. Ceny jsou od 350 Kč do 850 Kč/m². Při příkladném pokoji 15 m² jsou počty jednoduché 🙂 Více na webových stránkách www.taodesign.cz.

Každý klient je jiný a každému sedí jiný přístup, jiná práce, někdo hodně spolupracuje a aktivně vstupuje do tvorby, jiný je rád, když přenechá návrh profesionálovi a jeho poznámky a připomínky z výstupu jsou pak v korektuře zapracovány. Ať tak či tak, děti vám to vrátí. A to je to hlavní.

Dětský pokoj

Dětský pokoj

Dětský pokoj

Dětský pokoj