Služby a ceny

taodesign srdceinspirováno srdcem

Mnoho možností a mnoho cest vedoucích k cíli. Zvolte svoji vlastní, osobitou. 

Před spoluprací

 • Design interiéru je tvoření a tedy osobité, invenční, a i přes jisté strukturální koncepce hodně pocitové, co designér, to samostatný svět, co klient, to samé. Prosím věnujte výběru Vašeho designéra či architekta dostatečnou pozornost, společný úzus je pro dobrou práci a výsledek nutný.
 • Design je též hodně o inspiraci a ta přichází často pozvolna, jak se designér a klient poznávají, čím rozsáhlejší práce, tím delší čas. Mějte na paměti, že návrh realizace interiéru bytu 70 m² může zabrat 3–6 měsíců a nejde to urychlit, tím spíše, když klient požaduje autorský nábytek, složitější vestavby, či zakomponování přesně vybraného nábytku.
 • Cena za návrh není jen cenou za viditelnou výslednou práci, ale je v ní mnoho práce a času v „odpadkovém koši“, mnoho pokusů o uchopení prostoru, mnoho skic, úvah, polemik sám se sebou a ladění antén na dané téma. Po té mnoho hodin nad grafickým programe, často i vymýšlením originálních forem nábytků či dispozic prostoru. Pokud nemá být váš domov jakousi šablonou, je tento proces nutný. A výsledná cena za projekt je jejím vyvážením.

 

Jak si vybrat architekta

Dříve, než napovím jak, připomenu, že čím dříve, tím lépe. Práce pod tlakem z nutnosti dodat plány rozvodů, není tou nejlepší motivací. A teď již k samotnému výběru. Asi jedna z těch dobrých cest je na doporučení lidí, kterým věříte, znáte je, jejich vkus či úsudek a můžete se na výsledek jeho práce podívat osobně in natura. Další možností jsou prezentace na internetovém prostředí, kde vidíte různé styly prací, vnímáte způsob prezentace, můžete si přečíst něco o způsobu práce, foto architekta. Pro mne nejpřesvědčivější je osobní setkání. Nejdůležitější je poslouchat! Načrtněte své potřeby a poslouchejte. Slova, gesta, své pocity, šestý smysl, intuici. Zkuste navrhnout nějaké naprosto netypická řešení, která ani nemyslíte vážně, je přístupný jiným pohledům? Je přístupný příliš a pracuje jakoby na objednávku co si „naporoučíte“? Nebo nepřipouští žádnou diskuzi? Dopřejte si dokonce i luxus nerozhodnutí se na první schůzce a nechte své dojmy dorůst. A pak jděte a věřte.

 

Spolupráce na projektu 

Míra spolupráce a její rozsah je dán hlavně požadavky klienta. Mohu navrhnout jednoduchou úpravu pokoje s využitím stávajícího zařízení či menší výměny, mohu navrhnout celý pokoj od A až do Z. Mohu též navrhnout kompletní prostor bytu či domu, což preferuji, přeci jen má větší smysl navrhovat prostor jako celek, kde se projevuje blaho celistvosti a kompaktnosti a kdy to přináší klientovi ten pravý efekt. Začínám první informativní schůzkou, která je zdarma, mimopražští (pracuji hlavně v Praze a okolí), platí jen dopravu 6kč/km. Zde se poznáme, srovnáme své pohledy, mé možnosti a Vaše požadavky a domluvíme si rozsah zpracování projektu, finance a termín. Dále Vaši angažovanost v procesu tvorby, možnost vytvoření souboru Vašich postřehů jak designových, tak i praktických. 

 

Jak realizovat rekonstrukci interiéru

Při realizaci hotového návrhu máme pár možností. Tyto možnosti odráží jednak rozsah samotné realizace (od dětského poje až po komplexní interiér rodinného domu), způsob realizace (zařízení alá Ikea či většina nábytku na zakázku) a též náročnost celé rekonstrukce se svými návaznostmi a odbornými znalostmi (úprava dětského pokoje na studentský pokoj bude mít jiné nároky než rekonstrukce domu s posuny příček či zařízení kompletního interiéru v novém domě). Můžete mít svoji vyzkoušenou stavební firmu či využít mých doporučení, či zvolit svého truhláře anebo použít moje kolegy. Ať tak či onak, autorský dozor (neplést si s technickým stavebním dozorem) je alfa a omega, zkušené a cvičené oko vidí lépe a zachrání mnohé, někdy již nevratné chyby. Cena za autorský níže. 

 

Orientační ceny jednotlivých rozsahů zpracování 

Záměrně píši orientačních, protože pevnou cenu nejde stanovit do doby, než prostor znám. Každý je jiný a každý jinak časově náročný. Někdy je to půdní vestavba s mnoha atypickými šikmými stěnami, na míru tvořeným nábytkem, někdy prostý obdélník s nábytkem z obchodu. Vždy je ale cena dopředu dojednána a není v průběhu prací měněna, pokud klient rozsah zadávaných prací nerozšíří. Na práci je vypracována smlouva či v menších rozsazích objednávka.  

 •  Odborné konzultace bez vypracování projektu – 850 Kč/hodina. Jsou chvíle, kdy si jen nevíte rady anebo nedůvěřujete své intuici, nebo potřebujete vědět, zda je tento pohled na interiér to pravé. Či jen dílčí aspekty zařízení pokoje. Též sem patří konzultace a poradna Feng shui, ať již s barvami pokoje, materiály, umístěním, tvarem anebo kombinacemi. Též hlubší sonda do této metody a její použití v praxi.
 • Vypracování projektu – 550–950 Kč/m². Prosím mějte na paměti, že to je orientační ukazatel, jelikož je velmi složité postihnout všechny možné varianty klientova prostoru, jeho zvažovanou míru a rozsah zpracování, které jsou vždy individuální. Od běžné studie až po návrhy rozsáhlých rekonstrukčních prácí a změn, projektů na klíč včetně podkladů pro projektanta, truhláře a ostatní profese. Je rozdíl zařizovat dětský pokoj pro nenáročné dítko a pracovnu s podhledy, integrovaným nepřímým osvětlením, autorským nábytkem na míru, krbem a vinným barem pro návštěvy. V zásadě je hlavní společná dohoda.
 • Projektové výstupy – pracuji s profesionální verzí grafického programu Sketch up a vizualizačním programe Podium SU. V naprosté většině případů jsou 100% dostačující, pokud nejde o realizace naprosto výjimečných celků, kde je tlak na grafické zpracování enormní. I zde jsem schopen tuto grafiku pak zajistit. V oddíle Vizualizace můžete výběr vidět. Dále je možno dle dohody zpracovat podklady pro dodavatele jednotlivých částí, truhláře, elektrikáře, instalatéry a další, též podklady pro stavební firmu a projektanta.
 • Komplexní realizace návrhu interiéru – v případech komplexní realizace interiéru od návrhu po autorský dozor, doporučení realizačních firem, dodavatelů, výběru nábytku a zařízení, návštěv studií, firem, po řešení závěsů, koberců a typu kávovaru, zastupování klienta v jednáních s dodavateli, zadávání prací jednotlivým realizačním firmám, sjednávání výhodnějších dodavatelských cen, tedy tzv. realizaci na klíč, se přikláním k procentuálnímu výměru z investice do rekonstrukce v rozsahu 7–12%.
 • Autorský dohled – 850 Kč/hodina či dohodou + 8kč/km doprava. Při realizaci navrženého interiéru, hlavně ve větším rozsahu, je třeba stavební dozor, většinou stavebním inženýrem. Stavební dozor hlídá technicky stavbu a dílčí řemesla, autorský dozor hlídá návaznost prací dle projektu, zda nedochází k odklonu od schválených dispozic, též kvalitu práce a vidí daleko více detaily provádění a může zamezit nevratným chybám v realizaci. Tuto variantu navrhuji tam, kde u klienta není třeba má angažovanost na realizaci v tak rozsáhlé míře či je kompletní realizace rozdělena na časově vzdálenější etapy.
 • Architektonický návrh exteriéru – od 500 Kč/m² – případný návrh rekonstrukce domu a jeho exteriéru se odvíjí od individuálního požadavku klienta.
 • Dodavatelské služby – jsem schopen zprostředkovat či v míře realizace zařídit projektanta, statika, stavební firmu, jednotlivé řemeslníky, truhláře, malíře, úklid, zahradníky, prostě vše, co k bydlení a domovu patří.
 • Inženýring – 500 Kč/h  + 8 Kč/km mimo Prahu – při realizaci návrhu v rozsahu stavebního povolení je třeba zajistit nejrůznější povolení úřadů, posudků, souhlasů, vyjádření, obstarat z archivu původní plány, atd.
 • Vícepráce – 850 Kč/h – v případech dodatečných změn v projektech, výkresech či při změnách v procesu realizace je tato sazba účtována v této výši.

 

Platby 

 • V případě odborných konzultací a zakázek do 10 tis kč, se platí buď předem bankovním převodem anebo hotově na místě konzultace – č.ú. 1992535001/5500 Raiffeisenbank. Nejsem plátce DPH.
 • V případě komplexní realizace na návrh designu interiéru jsou platby rozvrženy do kompaktních celků dle postupných prací a vývoje návrhů a rozsahu investic. Zhruba se dá říci po třetinách, 1/3 při objednání a následném předání části studie, 1/3 pro vytvoření a dodání kompletní studie, 1/3 pro dokončení všech výkresových složek projektu, renderových výstupů z 3D vizualizace, 2D půdorysů, podkladů pro projektanta, stavební firmu a dílčí řemesla. V zásadě jde hlavně o vzájemnou dohodu a důvěru, bez ní je vše marné. V každé části tohoto procesu můžete ukončit spolupráci, budete-li chtít.
 • Platba Autorského dozoru je většinou v měsíčním intervalu dle hodin či dohodou.
 • Platba Inženýringu je v měsíčním intervalu, ve větších celcích v kvartálu.
 • V případě realizace navrženého interiéru platí dohodnuté celky ve smlouvě.
 • Vždy je pro mimopražský prostor nutná doprava, tedy 8 Kč/km, která se účtuje mimo domluvené služby. V některých individuálních případech – zakázka v Brně na přímém spoji, nebo s dobrou lokací kolem Prahy, je možné vyúčtovat i tento způsob dopravy. Při delších cestách je tento čas účtován dohodou.

 

Zpět na Studio

Odebírejte můj newsletter

Svěřte mi svoji e-mailovou adresu a neunikne Vám žádná novinka na mém blogu.

Studio

Na Klaudiánce 784/28
147 00 Praha 4 – Podolí

Telefon

+420 602 127 778

E-mail

tao@taodesign.cz