Přednáška

Termín: Neděle 24. 2. 2019 v 16.30 h
Místo: Sawa centrum, Tyršova 172, Nymburk

Tato přednáška není ve své podstatě přednáškou o samotné metodě Feng – shui, ale o mém životním pohledu na začlenění tohoto energetického systému do běžného života a řešení dennodenních otázek a též na jeho provázanost s komplexním filozofickým směrem – Taoismem. Přednáška není o hlubokých podrobnostech a směrech ve Feng – shui, ale o tom, jak tato metoda či směr taoistické nauky a medicíny působil skrze běh času na můj život ve všech jeho oblastech a jemnostech, kdy z prvotního nadšení a ponoření se do mnoha vrstev nejen Feng – shui, ale i dalších částí cesty (Taa ), se v průběhu života stala prostá pouť a já poutníkem na této cestě. Kdy se z Konfuciánské snahy o sebekultivaci těla a mysli, stala Zhuangovská prostota mysli. A jak může působit na vaše cesty, každého jednotlivě, kdo se zúčastní této výpravy za nepoznáním. Dovolím si zde použít jeho vlastní slova: „Nestaň se nositelem slávy, nestaň se domovem všelijakých plánů, nestaň se sluhou činorodosti, nestaň se majitelem vědomostí. A celý se ztotožni s tím, co je nevyčerpatelné, a putuj tam, kde není po ničem ani stopy. Naplno užívej, co dává ti Nebe, a nerozhlížej se, co ještě bys mohl dosíci – buď prázdný a nic víc! Neboť dokonalý člověk nakládá se svou myslí/srdcem jako se zrcadlem, jež také za ničím nejde, ničemu nenadbíhá, vše v sobě odráží, nic u sebe nenechá. Neboť jen tak se dají překonat věci, aniž se o ně zraňujeme.“  

Vypadá to jednoduše. Však za těmito slovy je stav bytí a k němu vedou schody o mnoha stupních, tedy lépe řečeno o tolika stupních, kolik je jich pro každého z nás potřeba, tedy nikdy nevíte, kolik jich ještě je…. Každý schod je potřebný a k opuštění poznání a vědomostí je třeba nejdříve jejich nabytí, alespoň částečné, prožití toho úsilí, snahy o formování vlastních životů, naplňování touhy po dokonalosti, štěstí, spokojenosti, a to vše skrze uchopení energií a tvoření svého vesmíru…

A možná více o tomto bude tato přednáška, o schodech a stupních, o pádech a nedostatku dechu, o nepochopení, o představách a konceptech, jež vystaví krásné iluze pochopení. Možná bude pochopitelná i nepochopitelná zároveň, možná bude narážet na předem připravené postoje u vás. Kdo ví, já jsem jen zrcadlo…